KO SMO MI

Udruženje Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je nestranačka, nevladina i neprofitna mreža preduzeća različitih privrednih sektora objedinjenih, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz primenjene ekologije, a posebno u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja.

NAŠ CILJ

Udruženje Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj osnovana je u cilju zastupanja i predstavljanja zajedničkih interesa članica, privrednog povezivanja, jačanja konkurentnosti, stumulisanja ideja i informacija, primene savremenih naučno-tehnoloških znanja, unapređenja standarda, promovisanje preduzetništva i povezivanje sa fondovima za finansiranje inovativnih projekata.

Udruženje Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, institutima, državnim institucijama, nadležnim ministarstvima i drugim institucijama i organizacijama.

Udruženje Klaster komora za zaštitu životne sredine i održivi razvoj organizuje obuku, savetovanja, simpozijume, konferencije, kongrese, sajmove, izložbe, kao i druge oblike predstavljanja firmi i kompanija.

NAJAVA I DOGAĐAJI

DOGAĐAJI U 2019.

27. mart 2019, hotel “Park”, Novi Sad
4. savetovanje sa međunarodnim učešćem
“ODRŽIVA ENERGETIKA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE”


Maj 2019, Vrdnik, Fruška Gora
5. integrisano savetovanja
“OPASAN INDUSTRIJSKI OTPAD, TRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA, KOMUNALNI OTPAD I DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA“


9. i 10. oktobar 2019, Niš
Integrisana međunarodna savetovanja
47. savetovanje

“ZAŠTITA VAZDUHA 2019“ i
10. savetovanje
“DEPONIJE PEPELA, ŠLJAKE, JALOVINE U TERMOELEKTRANAMA I RUDNICIMA“


19 - 20. septembar, Petrovac na Mlavi, hotel “Ždrelo”
5. Savetovanje sa međunarodnim učešćem
“ZEMLJIŠTE 2019”


19 - 20. novembar, hotel “Sheraton”, Novi Sad
1. Regionalno savetovanje “CHEMICALS 2019”
“ODRŽIVO UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA”


DOGAĐAJI